Меню сайту
Вхід на сайт
Календар
«  Апрель 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Наше опитування
Який предмет Вам подобається вивчати в нашій школі?
Всього голосів: 141
ЗОШ № 11
Вчимося жити разом
Гаряча лінія
Гаряча лінія
PISA
Статистика
http://znz11.ucoz.ru/load/navchalno_vikhovna_robota_shkoli/shkola_suchasnikh_znan/43

  Програма інформатизації школи на 2011-2012н.р. 
 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Інформатика — один з небагатьох інноваційних і необхідних предметів шкільної підготовки, який робить школу сучасною та наближає її до життя і потреб суспільства. Сьогодні вона є одним з основних шкільних курсів, які сприяють формуванню змістовно-логічного мислення. Розвиваюча сторона цієї дисципліни спрямована на формування актуальних прийомів діяльності, в тому числі й інтелектуальної, в умовах інформатизації. Державна  програма курсу інформатики має досить глибоке змістовне наповнення, яке повністю відповідає сучасному рівню розвитку програмного й апаратного забезпечення інформаційних систем. Однак кількість годин, які відводяться на її вивчення, не дозволяють вчителю виконати програму в повному обсязі та сформувати в учнів глибокі знання і стійкі вміння та навички. В зв’язку з цим шкільна програма інформатизації передбачає розширення і поглиблення  змісту програмного курсу, посилення його прикладної спрямованості, орієнтована  на відповідність вимогам сучасності. Інформатизація навчального закладу – це складний багатовекторний процес, що потребує системного підходу до його забезпечення. Він складається не тільки із питань наявності сучасної комп’ютерної  техніки та вдосконалення викладання предмета „Інформатика”. Важливе значення має також розширення меж практичного використання інформаційних технологій як вчителями,  учнями, так і всіма співробітниками навчального закладу.
Програма комп’ютеризації і інформатизації спрямована на створення умов використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальних закладах. В основу програми покладено комплексний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення й розвитку інформаційних технологій .   
 Основні напрямки реалізації програми: ·      
 комп’ютеризація і модернізація комп’ютерних класів загальноосвітніх навчальних закладів; ·    
   використання інформаційно-комунікаційних технологій для управлінської діяльності; ·   
    підготовка вчителів, спрямована на оволодіння навичками роботи на персональних комп’ютерах; ·        впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.    
  ІІ. Мета та завдання      
   Головною метою програми є створення умов для формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу і впровадження інформаційних технологій у процес навчання та управління навчальними закладами. Впровадження даної програми дозволить вирішити наступні завдання: ·
 •     впровадження інформаційно-комунікативних технологій; ·      
 •     підвищення ефективності управління школою через використання сучасних інформаційних технологій; ·      
 •    проведення оперативного, ситуативного та постійного управлінського аналізу на підставі інформації, отриманої в результаті функціонування програмно-технічних комплексів; ·           прийняття ефективних управлінських рішень на основі моніторингу функціонування школи; ·    
 •       програмне забезпечення управлінської діяльності закладу, використання комплексних комп’ютерних програм для управління закладами (автоматизоване робоче місце (АРМ) адміністрації); ·         
 •  формування інформаційної культури вчителів, підвищення рівня їх підготовки в галузі використання сучасних інформаційних технологій; ·
 •    продовжувати роботу зі створення банку програмно-педагогічних засобів для використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі (електронні підручники, енциклопедії, моделюючі, демонстраційні, контролюючі та навчальні програми тощо); ·      
 •    забезпечення участі учнів та педагогів у Internet - олімпіадах, Internet – проектах, Internet - конкурсах; ·        
 •   створення медіатеки школи; ·   
 •   створення бази даних учнів та вчителів ·     
 •    поповнення веб-сторінки школи ·  
 •   Створення мультимедійного кабінету         
  ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 •  Програма буде створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високого освітнього рівня учасників навчально-виховного процесу, забезпечення можливостей постійного інтелектуального самовдосконалення особистості.
 Реалізація цієї програми дозволить: ·  
     підвищити ефективність управління навчально-виховним процесом; · 
      підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень; ·  
     підвищити фахову кваліфікацію учасників навчально-виховного процесу у галузі інформаційних технологій; ·
       підвищити інтерес учнів до знань
ІV. Інформаційні технології в освіті      
  Для сучасної системи освіти характерне використання нових технічних і педагогічних можливостей і засобів, які дозволяють реалізувати будь-які технології навчання і новий зміст освітнього процесу.    Для процесу навчання завжди існує своя технологія, характерна для тих методів і засобів, які учитель використовує при організації і проведенні занять. Технологія навчання, з одного боку, сприймається як сукупність методів і засобів обробки, представлення, виміру і пред'явлення учбової інформації, а з іншої - це наука про способи дії учителя на учнях і взаємодії з ними в процесі навчання з використанням необхідних технічних або інформаційних засобів. Технологія навчання - це спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого учбовими програмами, що представляє систему форм, методів і засобів навчання, що забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей. Особливу роль в управлінні якістю освіти грають сучасні інформаційні технології, основою яких є комп'ютери і комп'ютерні системи, різні електронні засоби, аудио- відеотехніка і системи комунікації. Інформатизація освітнього процесу представляється як комплекс заходів, пов'язаних з насиченням освітньої системи інформаційними технологіями і інформаційною продукцією.       
 Інформаційна технологія характеризується середовищем, в якому вона реалізується, і компонентами, які вона містить, :    
 1. Технічне середовище (вид використовуваних технічних засобів);   
 2.  Програмне середовище (набір програмних засобів);  
 3.   Предметне середовище (зміст конкретної предметної області);  
 4.   Методичне середовище (інструкції, порядок користування, оцінка ефективності).   
 З точки зору учбового процесу впровадження інформаційних технологій привело до того, що інформаційне середовище освітньої системи є багаторівневою системою представлення інформації на різних носіях і різних знакових системах, серед яких знаходяться і традиційні, і інноваційні технології.       
 Інформаційні технології, оснащені усіма необхідними компонентами, в сукупності з правильно відібраними (чи спроектованими) технологіями навчання, використанням активних методів навчання стають базою (фундаментом) сучасної освіти, що гарантує необхідний рівень якості, варіативної, диференціації і індивідуалізації навчання і виховання.        
У освітній установі, де освоюються інноваційні процеси, широко використовуються нові технічні і педагогічні засоби, навчання, що дозволяють реалізувати будь-які нові технології, і новий зміст освітнього процесу. Така школа як основна цільова функція має розвиток індивідуальності учня, його здібностей орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві, забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Одним з напрямів, що реалізовує цю мету, є визначення і формалізація ключових питань в застосуванні інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. V. Умови ефективного застосування інформаційних технологій в освітній установі.   Сьогодні багато освітніх установ прагнуть ввести у свій навчальний план заняття із застосуванням комп'ютерів і комп'ютерних технологій. Проте практика показала, що формальне відношення до використання комп'ютера в освітньому процесі найчастіше призводить до зворотного результату - зниження мотивації до навчання, якщо цей процес не забезпечений дидактичними засобами, а генератором мотивації вважається сам комп'ютер.
 Аналіз цієї проблеми дозволяє зробити висновок про те, що будь-які предметні курси, орієнтовані на реалізацію у рамках інформаційних технологій, слід вводити тільки при  виконанні наступних умов :  
  Наявність кваліфікованих учителів, що пройшли спеціальну підготовку до роботи в умовах застосування інформаційних технологій;    
 1. Достатня кількість технічних засобів відповідного рівня;    
 2. Наявність методично обгрунтованих і відповідної якості (що пройшли експертизу) учбових і інших комп'ютерних програм і систем;    
 3. Наявність як додаток до комп'ютерних програм повного дидактичного комплексу (підручники, методичні посібники, задачники, система контролю знань, умінь, навичок та ін.);   
 4.  Наявність науково-методичного опрацювання курсу, його дидактичного наповнення і програмного забезпечення з урахуванням спадкоємності змісту до завершення процесу навчання.
В процесі роботи по застосуванню інформаційних технологій в учбово-виховному процесі, необхідно виділити ряд аспектів, що вимагають системного аналізу з точки зору впливу на здоров'ї учнів, на формування мотивації до навчання, підвищення ефективності навчання.
Психологічний аспект       
 Великий інтерес до сучасних комп'ютерних систем як засобу навчання дійсно є мотиваційною основою навчальної діяльності. Сьогодні навіть в середовищі молодших школярів проявляється своєрідна оцінка якостей особи, що передбачає підвищений статус учня, що володіє елементами інформаційних технологій або що просто уміє робити щось корисне за допомогою комп'ютера. Вже в початковій школі відомо, наскільки престижна освіта, що базується на інформаційних технологіях.
Дидактичний аспект       
 Групова робота інформаційних технологій, що вчаться в середовищі, породжує здорову соревновательность, в той же час їх робота формально мало залежить від учителя. Ця ситуація створює реальну основу для диференціації і індивідуалізації в навчанні, оскільки кожен учень працює над учбовим завданням в індивідуальному ритмі, вирішуючи посильні завдання. Усе це сприяє розвитку у дітей нормальної самооцінки. Використання навіть окремих елементів інформаційних технологій значно полегшує діагностичну роботу педагога, дозволяє організувати ефективну корекцію власних дій і дій учнів.       
 Робота в середовищі інформаційних технологій привчає школяра розуміти сенс кожної операції, її взаємозв'язок з іншими операціями, формулювати і конкретизувати завдання, виділяти етапи його виконання, проводити аналогії і здійснювати перенесення умінь в нові умови, досліджувати інші можливості в повчальній системі. Як відомо, результатом навчання є формування пізнавальної діяльності або її окремих елементів, у тому числі різних дій. Процес перетворення знань і умінь в навички проходить в три етапи: навчання, тренування і автоматизація.   Технологічний аспект      
  Досвід використання інформаційних технологій в освітній установі показує, що діти успішно справляються з учбовими заняттями вже в першому класі, якщо у них сформовані первинні уміння спілкування з комп'ютером. Основним завданням є зниження напруги як учнів, так і учителі на перших заняттях. Це можна зробити, якщо акцентувати увагу школярів на двох моментах:      Відробітку способів роботи з пристроями введення інформації (клавіатура, маніпулятор "миша") і аналізі результатів цієї роботи;    
  Співвідношення власних дій на систему з результатами цих дій.
Організаційний аспект    
    Учбові заняття в середовищі інформаційних технологій передбачають роботу за одним робочим місцем одного учня. Ця вимога реалізується шляхом ділення класу на групи. На сьогодні традиційною формою організації таких занять є послідовне навчання груп одного класу, що украй ускладнює роботу по складанню шкільного розкладу. Можлива і інша, продуктивніша система синхронного навчання груп на базі двох комп'ютерних класів одночасно силами двох учителів. Основними проблемами в цій системі є, по-перше додаткове оснащення школи комп'ютерною технікою, по-друге, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи.
  Основні характеристики  середньої загальноосвітньої школи №11.      
   Мелітопольська загальноосвітня школа № 11 на 05.09.11 р. має загальне число учнів - 405 учнів Адміністративна команда школи бачить рішення  проблем в активному впровадженні в роботу школи передових інформаційних технологій, технічне оснащення освітнього процесу сучасними електронними засобами навчання, доступ до інформаційних освітніх ресурсів.         Створення в ЗОШ № 11 умов для впровадження і розвитку інформаційних технологій повинно стати першочерговим завданням, рішення якого дозволить вирішити ряд найбільш гострих проблем :   
 Значно підвищити рівень якості знань учнів; 
 Підняти престиж школи на належний рівень і забезпечити рівні умови конкуренції з іншими школами міста; 
   Зробити доступним для того, що кожного навчається якісна освіта, відповідно до індивідуальних потреб;  
Зберегти контингент учнів на третьому освітньому ступені, що дозволить скоротити витрати батьків на навчання дітей, тим самим забезпечить виконання гарантій на здобуття якісної, безкоштовної, загальнодоступної освіти усіма учнями;   
 Стабілізувати педагогічний колектив, сприяти підвищенню його професіоналізму, забезпечуючи умови для розвитку творчого потенціалу і педагогічного зростання кожного педагога. 
 Для виконання поставлених завдань програма інформатизації школи № 11 повинна реалізовуватися у наступних напрямах: 
 1.  створення матеріально-технічних умов для розміщення, ефективного використання і збереження засобів інформатизації і комп'ютерної техніки;
 2.  придбання комп'ютерної техніки, засобів інформатизації, системних і прикладних програм;
 3.   підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи; 
 4.  впровадження в роботу освітньої установи комп'ютерних технологій на усіх рівнях (адміністративна команда, господарська служба, педагогічний колектив, та ін.);
 5.  навчання інформаційним технологіям тих, що навчаються усіх освітніх східців;
 6.  формування і розвиток шкільної медиатеки, створення, накопичення і оновлення баз даних, формування, накопичення і ефективне використання освітніх ресурсів та ін.  
Прогнозований результат
 1.  Модель освітньої установи , що сформувалася в результаті реалізації "Програми інформатизації»  повинна виглядати таким чином:
 2.  У школі сформований єдиний інформаційно-освітній простір, об'єднаний єдиною локальною мережею;
 3.  Учасники НВП ЗОШ №11 мають вихід в Інтернет;   
 4.      Комп'ютерна техніка працює в режимі максимального використання її технічних ресурсів, що дозволяє, :
 5.  вивчати інформатику і інформаційні технології на усіх ступенях навчання;
 6.  здійснювати роботу комп'ютерних класів в режимі "вільного доступу", за встановленим графіком;
 7.   автоматизувати працю адміністративної команди і педагогічного колективу, формування і наповнення Бази даних ;   зробити інформаційно-освітні ресурси Інтернет,  загальнодоступними для усіх категорій учнів  і педагогів;
 8.   забезпечити необхідну методичну підтримку усім членам педагогічного колективу.